Thursday, October 26, 2006

Doktor Dahlqvists blogg

Doktor Dahlqvists blogg: "Det Goda M�ttade Fettet
13 mars kl. 14:03

I 30-40 �rs tid har det, fr�n etablissemanget, allt intensivare propagerats att vi ska �ta fettsn�l kost och framf�r allt litet m�ttat animaliskt fett.

Orsaken till det s�gs vara att m�ttat fett orsakar hj�rtsjukdom, diabetes, och �vervikt, bland annat.Ursprunget till denna uppfattning �r en 'uppenbarelse' som Ancel Keyes hade p�50-talet, att orsaken till hj�rtsjukdom stod att finna hos fettet. Han preciserade senare till m�ttat fett. Flerom�ttat fett ans�g han vara mindre skadligt.

Han tillverkade statistik p�detta, som dock inte har h�llit f�r n�rmare granskning i efterskott.

Det var dels 'Seven Countries-studien', d�r han valde ut l�mpliga l�nder som gav en snygg kurva mellan fettintag och hj�rtsjukdom. Vid senare granskning fann man, att om han hade tagit med flera l�nder, hade prickarna sett ut som en stj�rnhimmel, och ingen s�rskild trend kunde l�ngre ses.

Man gjorde ocks� 'Framinghamstudien', som tycktes visa att m�ttat fett gav mera hj�rtsjukdom �n flerom�ttat fett, d�r var inte totala fettm�ngden av betydelse l�ngre. Inte heller denna studie har visat sig h�lla f�r senare granskning."

Thursday, October 05, 2006

frontline: diet wars: interview: gary taubes | PBS

Interview Gary Taubes: "Science journalist Gary Taubes wrote the controversial July 7, 2002 New York Times Magazine article, 'What If It's All Been a Big Fat Lie?' which turned the spotlight onto high-fat, low carbohydrate diets. In this interview, Taubes explains his motivation for writing his piece, the science behind the low-carbohydrate diet, and the contention he faced when he published his findings. 'I got crucified in a variety of publications,' he says '... It was fascinating. They go after the messenger as much as the message.' He is currently writing a book that is a historical and scientific exploration of the hypothesis that weight gain and chronic disease are caused by excess consumption of easily digestible and refined carbohydrates. This interview was conducted Dec. 10, 2003."


Read the Interview